Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

Sylvka
3854 fe00 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi viabangbangimdead bangbangimdead
Sylvka
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
Sylvka
7340 22bf 500
Reposted fromlady-blues lady-blues viawakemeupx wakemeupx
Sylvka
Reposted frombluuu bluuu
Sylvka
Reposted frombluuu bluuu
Sylvka

September 13 2019

Sylvka
8372 6fa0 500
The Incline, Manitou Springs, Colorado  Photo: Philipp Reiter
Reposted fromwhats whats vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Sylvka

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski

September 12 2019

Sylvka

September 11 2019

Sylvka
5616 bfb7
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLabRatOr28 LabRatOr28
Sylvka
7351 d209 500
Reposted fromsavatage savatage viaBabson Babson
Sylvka
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBabson Babson
Sylvka
3881 4a6b
Reposted frommartynkowa martynkowa viaonlyhedone onlyhedone

September 10 2019

Sylvka
4440 9cd7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
Sylvka
4447 bf93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedoskonalosc niedoskonalosc
9805 b282 500
Reposted frombrumous brumous viaBabson Babson

September 05 2019

Sylvka
4236 534c 500
Budapest. 
Reposted bymountaindewtravelling-without-movingkudlatyVostokluciddreaminghonestlieaknatazsapatycznazabkapigmalionhormezaolalaairbjarbirbelentariebigevilgrin00western-feelingmirandonieobecnosccotarskykatastrofodivifreskano-expectationsinsanedreamerirmelinszyderaverdantforcepiehusbylejakakrolikmyszkaminniehereyeskingofthejunglecorazblizejgabyaxLusiakrolfasolekfreskapuszka
Sylvka
4235 c553 500
Nowe Miasto nad Pilicą. 
Reposted byplZoonk11outofmyheadslovathor7oirmelinEdgikotficamyszkaminniecorazblizej
Sylvka
4234 cb7a 500
Dollar. 
Reposted byCrossroademonirmelinEdgikotficamyszkaminnieSilentForestaura-lunarispersona-non-gratabangbangimdead
Sylvka
4233 b0ce 500
Mazovian forest. 
Reposted bypltravelling-without-movingveronica-osolaceintheskyzyrafarabarbarowyolls503myszkaminnieoutofmyheadslovairmelinrudelubiecarmenlunamyszkaminniekompleksdziurylenifcahormezaoxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl