Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

Sylvka

July 13 2018

Sylvka
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"

July 12 2018

Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via4777727772 4777727772

July 11 2018

Sylvka
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
Sylvka
5287 9131 500
Reposted fromthetemple thetemple viaMountainGirl MountainGirl

July 06 2018

Sylvka
8830 403a
Reposted fromEtnigos Etnigos
Sylvka
słoica
Reposted fromeatglitterr eatglitterr viamagdenvja magdenvja
Sylvka
1301 b6de
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
Sylvka
0575 353c

July 04 2018

Sylvka
Mam nienawiść do miejsc, w których przeżyłam dużo dobrych chwil z osobami, których dzisiaj nie znam.
— "Ten właściwy."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawolalabym wolalabym
Sylvka
7924 e9f2 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viawolalabym wolalabym
Sylvka
8770 f6e5 500
Reposted fromseaweed seaweed
0837 fa4e 500
3157 ad9c 500
Sylvka
1962 0e87 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaseaweed seaweed
Sylvka
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viaWicher Wicher
Sylvka
8374 48e4 500
Reposted fromOoliv Ooliv viaWicher Wicher
Sylvka
4359 49e5
Reposted fromataszka ataszka viaWicher Wicher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl