Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

Sylvka
0581 4180 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Sylvka
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viapffft pffft
Sylvka
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
Sylvka
9437 cd94
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

October 25 2018

Sylvka
0478 3510 500
Reposted fromsavatage savatage viaelentarie elentarie

October 24 2018

Sylvka
Sylvka
Szkoda mi Kaśki Solskiej. Cały humor w filmie jest podszyty jej osobistym dramatem. Facet, rodzice, rodzina, a nawet zupełnie obcy ludzie - każdy z nich miał genialny plan na jej życie. Nikogo nie interesowało czego ona chce. A ona naprawdę nie chciała dużo. Tylko skończyć studia, pójść do pracy, zobaczyć trochę świata, poczuć się sobą, przekonać się, że jest silna i mocna, że potrafi sobie sama poradzić ze wszystkim, że nie musi się niczego bać. Oni to zlekceważyli i wyśmiali. 
Trafiła z deszczu pod rynnę. Z jednego ślubnego kobierca na drugi. Tylko pan młody trochę przystojniejszy.
Szkoda mi Kaśki Solskiej. Trzymajcie się Kaśki Solskie.
— przemyślenia na temat

October 23 2018

Sylvka
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
Sylvka
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz viaeazyi eazyi
Sylvka
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viaeazyi eazyi
Sylvka
Reposted fromshakeme shakeme viasignofthemoth signofthemoth

October 18 2018

Sylvka
Sylvka
7011 5178
When you ask your colleague if he likes the Bridget Jones series. 

October 17 2018

Sylvka
1813 1fb4 500
Sylvka
5984 8b64 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Sylvka
Sylvka
Sylvka
Sylvka
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Sylvka
3238 2c76 500
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl