Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

8645 83d2 500
Reposted fromamatore amatore
Sylvka
8089 bddf 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Sylvka
Ból rozstania potrafi być straszny, a patrzenie, jak druga strona zapomina, jeszcze go pogłębia. Chcąc jak najszybciej zapomnieć, wyrywamy z siebie mnóstwo uczuć i każdej następnej osobie mamy mniej do zaoferowania, a w wieku trzydziestu lat jesteśmy bankrutami.
— André Aciman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 19 2018

Sylvka
Sylvka
Sylvka
4575 ad2d 500
Reposted frommangoe mangoe vianerdanel nerdanel
Sylvka
5523 1aac 500
Reposted fromPoranny Poranny viaHypothermia Hypothermia
Sylvka
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec

September 11 2018

Sylvka
9175 08d0 500
Reposted fromFlau Flau viajedriq jedriq
Sylvka
1582 d922 500
Reposted frommesoup mesoup viaeternaljourney eternaljourney
Sylvka
Reposted frombluuu bluuu
Sylvka
Sylvka
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Sylvka
Sylvka
Sylvka

August 23 2018

Sylvka
5553 3fcd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2

August 17 2018

1952 3e02
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaolls503 olls503
Sylvka
<3
Reposted fromzatora zatora viaeternaljourney eternaljourney
Sylvka
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
”wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl