Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

Sylvka
9663 8f95
Reposted fromkropq kropq viathebelljar thebelljar
Sylvka
Sylvka

November 02 2019

Sylvka
6691 8f70 500
Kampinos National Park, Poland 
Reposted byplslovafrozetteniskogenmoleglakoteisei
Sylvka
6645 31e0 500
Let it burn. 
Sylvka
3957 9dfd 500
Reposted fromtoganja toganja viaVostok Vostok
7601 f35c
Reposted fromwagabunda wagabunda viaVostok Vostok
Sylvka
Reposted fromshakeme shakeme viafelicka felicka

October 31 2019

Sylvka
Reposted fromshakeme shakeme vialove-autumn love-autumn

October 30 2019

Sylvka
5334 ac14 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamuladhara muladhara
Sylvka
3337 3e38 500
Reposted frommistic mistic viaBabson Babson
Sylvka
Sylvka
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viaslodziak slodziak

October 29 2019

Sylvka
Reposted fromjalu jalu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Sylvka
9568 f716 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viacrazypolish crazypolish
Sylvka
3854 fe00 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi viamarysia marysia
Sylvka
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viafajnychnielubie fajnychnielubie
Sylvka
Reposted fromFlau Flau viabangbangimdead bangbangimdead
Sylvka
8779 7ba5 500

October 18 2019

Sylvka
2214 b0e8 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl