Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

Sylvka
9283 6f85 500
Reposted fromRowena Rowena viaHypothermia Hypothermia
Sylvka
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża.
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Sylvka
Nie po to mam serce, żeby mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viatobecontinued tobecontinued
Sylvka
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
Sylvka
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabylejaka bylejaka

May 06 2019

Sylvka
Reposted fromFlau Flau vianeomodalna-art neomodalna-art
Sylvka
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianeomodalna-art neomodalna-art
Sylvka
9370 8a33 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viawszystkodupa wszystkodupa
Sylvka
"Actual footage of neurons trying to get back that thought I just forgot." via lolnein
Reposted fromanabee anabee viawszystkodupa wszystkodupa

April 28 2019

Sylvka
3103 8ce6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianerdanel nerdanel
Sylvka
2002 5674
Sylvka
1624 a4ed
Reposted fromzciach zciach viaelentarie elentarie
Sylvka
Sylvka
1824 66b4
Reposted fromsoftboi softboi viaelentarie elentarie
Sylvka
1084 fd03 500
Sylvka
5574 5e50
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaelentarie elentarie
Sylvka
9535 6db8
Reposted fromscorpix scorpix viaelentarie elentarie
Sylvka
Sylvka
6849 0719
Reposted fromhearted hearted viaelentarie elentarie
2775 621d 500
Reposted fromdivi divi viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl