Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Sylvka
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
Sylvka
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Sylvka
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Sylvka
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy
Sylvka
5538 9568
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

December 04 2017

3030 c878 500

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
Sylvka
9125 e85a
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
Sylvka
8184 d528
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
Sylvka
8191 b2de
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
Sylvka
5508 6513
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
Sylvka
5509 39d6
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
Sylvka
3491 81b6
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
Sylvka
Anuptafobia- strach przed pozostaniem singlem oraz lęk przed poślubieniem nieodpowiedniej osoby
Reposted fromspokodama spokodama viaoutoflove outoflove
Sylvka
1208 b9f3
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven

November 29 2017

Sylvka
2091 aa1b 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Sylvka
Reposted fromweightless weightless viatobecontinued tobecontinued
Sylvka
Reposted fromFlau Flau viatobecontinued tobecontinued
Sylvka
Sylvka
Reposted fromFlau Flau viahagis hagis

November 26 2017

Sylvka
1200 94ad
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl