Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

4197 4c16 500

quarkmaster:
The Archivist
An illustration done for a school library.
Martin Mottet

Reposted fromerithe erithe viaAnovisco Anovisco
1970 9f68 500

mrvalography Franklin Falls Trail

Reposted fromessenceofnature essenceofnature viascorpix scorpix
Sylvka
Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. Ale jakbym nie widziała w nim siebie. Dopiero koleżanka w szpitalu zwróciła mi uwagę. Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło, a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie.
— W. Myśliwski
Reposted frompaniwer paniwer

June 12 2017

Sylvka
1002 fbcf
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
7814 868c
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
Sylvka
4520 3b77 500
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viairmelin irmelin
Sylvka
6701 4a01
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacytaty cytaty

June 08 2017

Sylvka
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianerdanel nerdanel

June 06 2017

Sylvka
9337 a888
Reposted fromnezavisan nezavisan viamolotovcupcake molotovcupcake
Sylvka
9160 b55b
Reposted fromkurna kurna viaoutoflove outoflove
Sylvka
Sylvka
Sylvka
8307 ddf9 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
Sylvka
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Sylvka
Sylvka
Sylvka
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
Sylvka
9123 e411 500
cliche.
Reposted fromsmaller smaller viapodkreslajmnie podkreslajmnie

June 04 2017

Sylvka
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl