Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

8405 b5a4 500

rebarpattern:

Madhouse Customs [found by Titusz Bogdándy]

Reposted fromnemury nemury viaszaaatan szaaatan
Sylvka
0566 4d9e 500
Reposted fromsosna sosna viaszaaatan szaaatan
Sylvka
1390 155e 500
Reposted fromclitoris clitoris viabeinthe beinthe
Sylvka
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viabeinthe beinthe
Sylvka
8782 8811
Sylvka
8533 6c44 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeinthe beinthe
Sylvka
8608 0ba9 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaHypothermia Hypothermia
1176 967e 500

thesilencedmasses:

sixpenceee:

Entire brick wall smoothed out by the ocean 

That’s some Dalí shit right there

Reposted fromfagshionista fagshionista viaHypothermia Hypothermia

May 30 2017

Sylvka
Sylvka
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud,na drogowskaz,na pomocną dłoń. Wierzymy w świat,którego nie ma,w ludzi,których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni,miesiące,lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że  zmienimy się,ale od "jutra".Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć.Dzisiaj. Musisz uwierzyć,że dasz radę.Dzisiaj. Musisz zacząć iść.Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić.Dzisiaj. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawonderLife wonderLife
Sylvka
Reposted fromcarfreitag carfreitag viacrazypolish crazypolish
Sylvka
4415 0702
Reposted frombrummel brummel viabadblood badblood
Sylvka

Simply Delicious Shower Thoughts with Cookie Monster

Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viatomash tomash
1828 ceaf 500
Reposted fromamatore amatore
Sylvka
Reposted fromFlau Flau

May 24 2017

Sylvka
Reposted fromFlau Flau
Sylvka
7154 c2bb 500
Barcelona
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
5311 90c9
Reposted frompolaparis polaparis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl