Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

Sylvka
Reposted fromFlau Flau viaHypothermia Hypothermia
0466 911a 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viasadporn sadporn

June 28 2017

Sylvka
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Associate yourself with people who inspire you and who challenge you to rise higher.
Do not waste your time with people who are not adding to your growth.
— Tea (http://lemme-holla-at-you.tumblr.com)
Reposted fromruthieful ruthieful

June 27 2017

Sylvka
8380 f770 500
Reposted frombiri biri viaarn arn
Sylvka
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
1986 52bc

wehadfacesthen:

High school, Tennessee, 1947, photo by Edward Clark

via narcissusskisses

Reposted fromLittleJack LittleJack
Sylvka
1988 3dc2
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viabeinthe beinthe
Sylvka
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viasilence89 silence89
Sylvka
Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć sto lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Sylvka
5136 82df
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viaoutkapa outkapa

June 25 2017

Sylvka
zabrakło mi ciebie
z dnia na dzień
bez powolnego odzwyczajania

nie pogodzona
nie przytulona
na pożegnanie
nie mogłam uwierzyć

że jabłka kwaśne
że wiśnie gorzkie
że opadają mi kąciki ust
i że tak już będzie zawsze
— Małgorzata Sochoń
Reposted fromohwow ohwow viaretro-girl retro-girl
Sylvka
2162 bb10 500
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaHypothermia Hypothermia
2587 e41e 500

serbz:

Serbian graveyard in Kosovo

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaPinkpills Pinkpills
6315 2038
Reposted fromamatore amatore viaHypothermia Hypothermia
Sylvka
1193 2674 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viaHypothermia Hypothermia
Sylvka
3083 d650
Reposted fromtfu tfu viabeinthe beinthe
Sylvka
Sylvka

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl