Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

Sylvka
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Sylvka
Wszystko przepadło. Wszystko się rozsypało. Życie w totalnym rozpadzie. Co było pewnikiem, zostało zaprzeczone. Co miało trwać wiecznie – umarło.
— Anka Mrówczyńska - Psychiatryk
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

December 18 2019

Sylvka
6341 81d0 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiedoskonalosc niedoskonalosc

December 13 2019

Sylvka
9880 0ee1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson

December 12 2019

Sylvka
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— J. L. Wiśniewski
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viawszystkodupa wszystkodupa
Sylvka

December 09 2019

Sylvka
3239 b6b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCajmel Cajmel
Sylvka

"Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości."

Éric-Emmanuel Schmitt

Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
Sylvka
Reposted fromshakeme shakeme

December 06 2019

Sylvka
3971 484a 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa

November 28 2019

Sylvka
7705 f9be
Reposted fromolbaria olbaria viamodalna modalna
Sylvka
8761 ee80 500
Reposted fromrubinek rubinek viamodalna modalna
2812 3514 500

allthingseurope:

Shaftesbury, England (by Tom ♠)

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viakossowsky kossowsky
Sylvka
7548 92e6
Reposted fromStuff-I-Like Stuff-I-Like viakossowsky kossowsky
Sylvka
0608 007f
Reposted fromcontigo contigo vianiedoskonalosc niedoskonalosc

November 22 2019

Sylvka
Sylvka
9698 2f50 500
Reposted fromteijakool teijakool viaBabson Babson

November 21 2019

Sylvka
0607 fb5e 500
Reposted fromcontigo contigo viajedriq jedriq
Sylvka
Właściwie nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
Reposted fromlovvie lovvie viakossowsky kossowsky

November 20 2019

Sylvka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl