Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2020

Sylvka
4617 0634 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viapodkreslajmnie podkreslajmnie

June 01 2020

Sylvka
Reposted fromFlau Flau viasirthomasbolton sirthomasbolton
Sponsored post
feedback2020-admin

May 29 2020

Sylvka
6635 72c9 500
Reposted fromhrafn hrafn viatake-care take-care

May 24 2020

Sylvka
0502 7a02 500
Reposted fromsoftboi softboi viaVostok Vostok
Sylvka
- Czasami miłość to za mało. 
- Nie. Miłość zawsze wystarczy. Tylko czasami za mało siły, determinacji i zdecydowania. I chęci podjęcia ryzyka. Ale wiem jedno: potem można tylko żałować.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaVostok Vostok
Sylvka
9883 47b4
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaVostok Vostok

April 28 2020

Sylvka
9086 05ec 500
Pogaduchy przy ognisku. 🖤
Reposted byteijakoolLaneczeresniahashPsaikomalinowychrusniakFiloktetaura-lunaris
Sylvka
9065 2268 500
🐶
Reposted byMerelyGiftedwolalabymschaaf
Sylvka
9042 1fcb 500
San - Wybrzeże, Podkarpacie.
Reposted byplkateistruebananowoslova
Sylvka
9037 423a 500
Wybrzeże, Podkarpacie.
Reposted bylandscapeplslovakor4lik

April 10 2020

Sylvka
8385 870e 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viasentymentalna sentymentalna
Sylvka
0315 6e03 500
Reposted fromexistential existential viaJaanis93 Jaanis93
Sylvka

April 07 2020

Sylvka
Reposted fromshakeme shakeme
Sylvka
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

April 05 2020

Sylvka
Sylvka
Reposted fromshakeme shakeme viabadblood badblood
Sylvka
3387 09ea
Sylvka
9464 9d18 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...